SDM PKH Jogja Istimewa

PKH KABUPATEN KULONPROGO

Jumlah Kecamatan    : 12 Kecamatan

Jumlah Pendamping : 199 Pendamping

Jumlah Operator        : 5 Operator

Jumlah KPM               :

PKH KABUPATEN BANTUL

Jumlah Kecamatan    : 17 Kecamatan

Jumlah Pendamping : 237 Pendamping

Jumlah Operator        : 13 Operator

Jumlah KPM               :

PKH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jumlah Kecamatan    : 18 Kecamatan

Jumlah Pendamping : 229 Pendamping

Jumlah Operator        : 10 Operator

Jumlah KPM               :

PKH KABUPATEN SLEMAN

Jumlah Kecamatan    : 17 Kecamatan

Jumlah Pendamping : 183 Pendamping

Jumlah Operator        : 10 Operator

Jumlah KPM               :

PKH KOTA YOGYAKARTA

Jumlah Kecamatan    : 14 Kecamatan

Jumlah Pendamping : 49 Pendamping

Jumlah Operator        : 3 Operator

Jumlah KPM               :